QONIRAT UN ZAVODI

JAMIYAT SOF FOYDASINI TAQSIMLASH

Sof foydasining yili va yo‘nalishi ming so'm foiz

2019 

588 620,00
100
Rezerv fondi
29 431,00
5
Kompaniya zararlari uchun kompensasiya
559 189,00
95

2018 

14 683,90
100
Rezerv fondi
734,30
5
Kompaniya zararlari uchun kompensasiya
13 949,70
95

2017

-10 511 493,00
100

2016

55 878,00
100
Rezerv fondi
2 793,90
5
Dividendlar
27 939,00
50
Ishlab chikarishni rivojlantirish
21 233,60
38
Ijtimoiy kullab-kuvvatlash va mexnatni kengaytirish fondi
1 117,60
2
"O'ZDONMAHSULOT" AK don maxsulotlari korxonalarini rivojlantirish va
modernizasiyalash fondi
2 793,90
5

2015 

50 391,00
100
Rezerv fondi
2 519,60
Dividendlar
40 312,80
Ishlab chikarishni rivojlantirish
4 031,30
Ijtimoiy kullab-kuvvatlash va mexnatni kengaytirish fondi
1 007,80
"O'ZDONMAHSULOT" AK don maxsulotlari korxonalarini rivojlantirish va
modernizasiyalash fondi
2 519,60