QONIRAT UN ZAVODI

KUZATUV KENGASHI

Kuzatuv kengashi boshqaruv organi hisoblanib, jamiyat faoliyati umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, aksiyadorlar Umumiy yig’ilishining vakolat doirasiga kiritilgan masalalarni hal etish bundan mustasno.
Kuzatuv kengashi o’z ishini qonunchilik,  jamiyat Ustavi va Kuzatuv kengashi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Kuzatuv kengashi a’zolarining soni etti kishidan iborat.
Kuzatuv kengashining a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Kuzatuv kengashining vakolat doirasi qonunchilik va jamiyat Ustavida belgilanadi.

2020 YIL 03 APRELDAN KUZATUV KENGASHINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Madaminov Muxammadabbos Numonjonovich
Kuzatuv kengashi Raisi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ichki monitoring
guruxi boshligi
Tuxtaev Begzod Izzatullaevich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ichki monitoring
guruxi yetakchisi
Mamasoatov Tulkin Xushbakovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ichki monitoring
guruxi boshligi bosh taftishchisi
Il'xomdjanov Ravshan Amanovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, moliya va buxgalteriya
hisobi boshqarmasi bosh iqtisodchisi
Tillaev Shodlik Yurevich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, axborot texnologiyalari
boshqarmasi komp'yuter texnikalariga xizmat
kursatuvchi texnigi
Shoolimov Akbarxuja Abubakirovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ichki audit xizmati auditori
Madraximov Isomaddin Soxibovich
Kuzatuv kengashi a'zosi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ichki monitoring guruxi
yetakchi taftishchisi