QONIRAT UN ZAVODI

QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro'yhatdan
o'tkazilgan
sanasi
Ro'yhatdan
o'tkazilgan
raqami
Aksiyalar
turi
Aksiyalar
soni
(dona)
Nominal
narhi
(so'm)
Aksiyalar
summasi
(so'm)
Chiqarilish
holati
Emissiyaviy
xujjatlar
10.04.1995
A0097
oddiy
44 478
500
22 239 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
10.04.1995
A0097
imtiyozli
8
500
4 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
28.03.2001
A0097-2
oddiy
44 416
500
22 208 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
15.05.2003
А0097-3
oddiy
34 056
500
17 028 000
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
02.12.2004
А0354
oddiy
66 236
1 300
86 106 800
Aksiyalar
muomalada
02.12.2004
А0354
imtiyozli
115
1 300
149 500
Aksiyalar
muomalada
02.07.2005
А0354-2
oddiy
33 852
1 300
44 007 600
Aksiyalar
muomalada
11.02.2010
A0354-3
oddiy
376 797
1 300
489 836 100
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
16.02.2012
А0354-4
oddiy
458 797
1 300
596 436 100
Aksiyalar
muomalada
30.08.2013
А0354-5
oddiy
436 893
1 300
567 960 900
Aksiyalar
muomalada
04.11.2015
А0354-6
oddiy
871 938
1 300
1 133 519 400
Aksiyalar
muomalada