QONIRAT UN ZAVODI

USTAV KAPITALINING TUZILMASI

Aksiyalar turi
va aksiyalar aksiyadorlar kecimida
Aksiyalar soni
(dona)
Nominal
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Ustav kapitalidagi
miqdori
(foiz)
oddiy/imtiyozli
995 893
1 300
1 294 660 900
100
oddiy
995 778
1 300
1 294 511 400
99,99
imtiyozli
115
1 300
149 500
0,01
"O'ZDONMAHSULOT" АК ulushi
oddiy
952 594
1 300
1 238 372 200
95,65
boshqa yuridik shaxslar ulushi
oddiy
33 004
1 300
42 905 200
3,32
jismoniy shaxslar ulushi
oddiy/imtiyozli
10 295
1 300
13 383 500
1,03