QONIRAT UN ZAVODI

DIVIDENDLAR

Yil Oddiy aksiyalar
(sum)
Oddiy aksiyalar
(foiz)
Imtiyozli aksiyalar
(sum)
Imtiyozli aksiyalar
(foiz)
2018
0
0
45,00
15,00
2017
0
0
0
0
2016
9,47
3,20
25,00
8,30
2015
54,43
18,14
0
0